Kauppasopimus

 

Tällä sopimuksella kyseinen eläin siirtyy sovitulla kauppasummalla uuden omistajan nimiin. Eläinhoitolan vastuu eläimestä päättyy tässä sopimuksessa mainittuna kaupantekopäivänä ja siirtyy kokonaisuudessaan uudelle omistajalle. Eläimen mukana luovutetaan sen rokotuskortti ja mahdolliset muut paperit.

Uusi omistaja voi tarkastuttaa eläimen terveyden omalla kustannuksellaan välittömästi eläimen luovutuksen jälkeen. Uuden omistajan tulee varautua että eläimellä voi myöhemmin ilmetä sairauksia joita ei ole eläinhoitolassa ollessa havaittu. Näistä tulee viipymättä ilmoittaa eläinhoitolaan.

Eläinhoitola ei ole vastuussa eläimen piilevistä sairauksista, tartuntataudeista tai käytösongelmista. Ongelmatilanteissa uutta omistajaa velvoitetaan kääntymään eläinhoitolan puoleen.

Uusi omistaja sitoutuu huolehtimaan eläimestä, sen ruokinnasta, terveydenhoidosta ja hyvinvoinnista eläinten oikeuksia ja eläinsuojelulakia noudattaen.

Uusi omistaja ei saa luovuttaa tai myydä eläintä eteenpäin uuteen kotiin ilman eläinhoitolan lupaa. Mikäli eläin palautuu eläinhoitolaan kauppasummaa ei palauteta vaan se kattaa eläimen hoitolalle aiheuttamat kulut.

Uusi omistaja huolehtii eläimen rokotuksista ohjeen mukaisesti. Uusi omistaja huolehtii leikkaamattoman koiran/kissan kastroimisesta/steriloimisesta. Eläinhoitolalta otetulla eläimellä ei saa teettää pentuja eikä urosta saa käyttää astuttamiseen. Taajama-alueella/kaupungissa asuvaa kissaa ei saa laskea vapaasti ulkoilemaan.

Uusi omistaja ilmoittaa eläinhoitolalle eläimen kuulumiset noin kuukauden kuluttua luovutuksesta sähköpostilla. Eläinhoitolalla on oikeus kysyä eläimen kuulumisia myös myöhemmin.